Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

 

Проект „СТЪПКИ - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония.
 
Водеща организация: Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил”
Партньор: Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, Македония.
Стойност на проекта: 119 530,31 евро
Период на изпълнение:  18.10.2016 – 17.01.2018

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)