Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

Дейности

Проект „Стъпки - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”

 

Дейност 1 - Проучване "Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в транс-граничния регион"
Дейност 2 - План за действие за подкрепа на предприемачеството в туризма
Дейност 3 - Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма
Дейност 4 - Онлайн платформа за бизнес консултации в туризма
Дейност 5 - Онлайн консултации за стартиращи предприятия в сектор Туризъм
Дейност 6 - Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма
Дейности за комуникация и публичност, управление и отчитане на проекта.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)