Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

Цел

Проект „Стъпки - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”

 

Целта на проекта: Повишаване на качеството на туристическото обслужване в трансграничния регион чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежите.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)