Реализирани проекти

Проект „Природата - добра алтернатива за младите хора”

Проектът се финансира от Държавната Агенция за младежта и спорта, Дейност “Младежко развитие 2007”

Цел на проекта:
- да се създадат условия за развитие на доброволчески инициативи сред младите хора от община Кюстендил чрез провеждане на дейности  “на открито”, свързани с опазване на околната среда, спорта и туризма, чрез което да се създадат по-добри условия за развитието на община Кюстендил.
- чрез развитието на доброволчески инициативи сред младите хора от община Кюстендил да се изгради  „Алея на любовта” в лесопарк „Хисарлъка”- гр. Кюстендил.

Дейности:
- Почистване на пътеката
- Монтиране на  осветителни тела
- Засаждане на декоративни храсти
- Изработване и монтиране на  дървени пейки
- Изработване и монтиране на дървени съдове за сметосъбиране
- Изработване на табло-карта на пътеката
- Изработване и монтиране на  дървени табели на любовта
- Отпечатване на рекламно-информационна брошура
- Организиране на Хепънинг  и тържествено откриване на пътеката с младежка музикално-сценична програма
- Организиране на работна среща на екипа по проекта за анализ на постигнатите резултати
Период на изпълнение: от 20. 09. 07 г. до 30. 11. 07 г.

Участници: 20 младежи членове и доброволци на сдружението

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)