Реализирани проекти

Проект “Повишаване капацитета на доброволците от МОС-КН и на младежи от региона по темата за Правата на Човека чрез три-модулно обучение”

Проектът се финансира от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D HRE - 4739.1.D HRE.2008

Цели на проекта:
- да допринесе за междукултурният диалог и да промотира активно гражданство сред младите, чрез организирането на три-модулно обучение  (Обучение по Права на Човека) в Община Кюстендил.

Дейности:
- Три-модулно обучение на участниците:
1. „Права на човека”
2. „Разбиране и защитаване Правата на Човека и развиване на основни умения за защитаване на тези права”
3. „Младежта – фактор в региона”
- Еднодневно обучение на младежи от региона по Права на човека с лектори - участници в три-модулното обучение
- Издаване и разпространение на рекламна брошура „Младежта – фактор в региона” и информационна брошура „Права на човека”
Период на изпълнение: 01.09.2008 – 01.12.2008
Участници: Членове на Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил”, Клуб „Млад музикант”, Читалище „Пробуда”, читалище ”Братство”, Сдружение „Младежки нрави в Кюстендил”, РЕКИЦ ”Читалища” – Кюстендил, Ученическия съвет към ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в Кюстендил и младежи от община Кюстендил.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)