Реализирани проекти

Проект “Природата и ние - едно цяло”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Цели на проекта:
- Позитивна промяна в отношението на младите хора към природата и заобикалящата ги среда и приобщаването им към мероприятия, свързани с опазването им;
- Повишаване на осведомеността относно биоразнообразието във връзка с Международната година на биоразнообразието, както и политиките и дейностите на Европейския съюз, целящи опазването на околната среда и борбата срещу изменението на климата.

Дейности:
- Изнесено двудневно обучение на тема “Природата и ние”.
- Откриване на изложба на тема “Красотата на Осоговския балкан”
- Еко-поход до Скакавишкия водопад под мотото “Природата и ние сме едно цяло – нека я пазим”.
- Отпечатване и разпространение на информационна листовка, свързана с Международната година на биоразнообразието
- Облагородяване на тревните площи около читалище “Братство 1869”  и читалище “Пробуда 1961” гр. Кюстендил
 Период на изпълнение: от 12.07.2010 до 12.08.2010
Участници: 15 членове и доброволци на сдружението на възраст от 15 до 19 години.

Проект “Младите и борбата с бедността и социалното изключване”
Проектът се финансира от “Европейската младежка фондация” по грантова схема  D - 4739.1.D.2010

Проектът се реализира от Сдружение “Младежки общински съвет – Кюстендил” в партньорство с читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961”.
Цели на проекта:
- да допринесе за социалното сближаване и да подобри достъпа до социални права на младите хора в неравностойно положение
- да доведе до активизиране и включване на младежи от различни етноси и социален статус в съвместни дейности за популяризиране на идеята за Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Дейности:
- Двудневен обучителен семинар на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване” – мерки на ЕС за справяне с проблема. Подтеми: уязвими групи, равенство между половете, Европейска стратегия за заетост, програма “Прогрес” на ЕС;
- Конкурс за рисунка “Нарисувай своите права” – за ученици от 12 до 19 г.
- Кръгла маса на тема “2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване” – инициативи на ЕС по темата.
- 5 минутен видеоклип, посветен на темата за бедността и социалната изолация.
- Информационна кампания по повод „Международния ден на толерантността” – 16 ноември.
- Телевизионно предаване на тема „Бедност и социална изолация”.
- Концерт - хепънинг с участието на фолклорни музикални и танцови групи от ромския квартал и от читалище “Братство 1869” и читалище “Пробуда 1961”
Период на изпълнение: 07.06.2010 – 08.10.2010 г.
Участници: Младежи от различни културни и етнически общности, на възраст между 16 и 30 год.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)