Реализирани проекти

Проект „Бъди доброволец – дай своя принос“

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“ стартира проект „Бъди доброволец – дай своя принос“ финансиран от по Национална програма за младежта /2016-2020/ към Министерство на младежта и спорта.

Период на изпълнение: 15.07.2020 г. – 15.10.2020 г.

Обща цел на проекта: да насърчи младежкото доброволчество като начин за развитие на обществото и гражданската активност, както и да повиши мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот чрез включване в доброволчески кампании и инициативи.

Целева група: младежи на възраст между 15 и 29 години от Област Кюстендил.
Дейности:
1. Информационна кампания за сформиране на целева група по проекта
2. Обучение „Бъди доброволец – дай своя принос“
3. „Зелена класна стая в Хисарлъка”
Очаквани резултати:
- представени ценностите на доброволчеството и промотирани ползи от него за младите хора
- повишен интерес на младежите към включване в доброволчески инициативи
- популяризирано младежкото доброволчество сред младите хора от община Кюстендил
- придобити знания и компетенции и повишена информираност на участниците в областта на доброволчеството
- мотивирани младежи за практическа работа и конкретни действия за реализирането на успешни доброволчески кампании и инициативи
- популяризиран приноса на Национална програма за младежта /2016 - 2020/
- изградена „Зелена класна стая в Хисарлъка“

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)