Новини

ТРУДНОСТИТЕ ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА И КАК ЕС СЕ ОПИТВА ДА ПОМОГНЕ

Кризата изправи младите хора в Европа пред тежки проблеми – над 5,3 млн. европейци на възраст под 25 г. не успяват да намерят работа. За ЕС младежката заетост е приоритет. Прочетете за предприетите стъпки за борба с проблема и научете от инфографиката за трудностите пред младото поколение.
Гаранцията за младежта е нов инструмент на ЕС, който цели да гарантира, че нито един европеец на възраст под 25 години няма да остане без работа, стаж или обучение за повече от 4 месеца. За целта са осигурени 10 млрд. евро от Европейския социален фонд, а още 6 млрд. евро са заделени в рамките на Инициативата за младежка заетост за региони с особено остри нужди.Парламентът продължава да настоява за увеличаване на средствата и засилване на мерките за борба с младежката безработица. През юли той се обяви за достойни условия и минимални права за стажантите.

Прочети още...

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧИЛИЩНИЯ КОНКУРС НА ЕС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ

На 1 септември започна записването за участие в ежегодния конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Регистрацията ще продължи до 20 октомври на адрес ec.europa.eu/translatores, а онлайн формулярът е наличен на всички официални езици на ЕС.
В конкурса ще могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България. Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1997 г. (по 2-ма до 5-има от училище).

Прочети още...

УНИВЕРСИТЕТСКИ ОБМЕНИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ — РЕКОРДНА ГОДИНА

Близо 270 000 студенти от цяла Европа са участвали в програмата на ЕС за обмен през 2012 – 2013 г. Това е рекорд в нейната 27-годишна история.
Програма „Еразъм“ дава възможност на студенти да прекарат до една година в друга държава — за обучение или за учебен стаж в предприятие. В рамките на програмата студентите не заплащат такси за обучение в приемащите университети, а освен това им се отпуска стипендия, подпомагаща покриването на техните разноски в чужбина.

Прочети още...

ОБЯВИХА НОВИ 1457 РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДЕЖИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Студентите ще бъдат наети по програмата "Старт в кариерата".  Нови 1457 работни места бяха обявени в бюрата по труда в страната за младежи с висше образование и без стаж по специалността в администрацията. Желаещите могат да кандидатстват до края на септември.
574 младежи ще имат възможност да започнат работа в централни ведомства в страната. В общинските администрации работните места са 799, а в областните управи – 111. Най-много от тях са за икономисти, юристи, архитекти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др.

Прочети още...

"MOVE WEEK 2014"

"MOVE Week" е ежегодна Европейска седмица на физическата активност и спорта, провеждана в цяла Европа.
"MOVE Week 2014" ще се проведе в периода 29 септември - 5 октомври 2014 г. във всички държави, членки на ЕС и мотивира спортни и младежки организации, национална и местна власт да бъдат активни и да насърчат и подкрепят физическата активност и да промотират ползите от нея.
За трета поредна година кампанията ще се проведе в България, като чрез обществени и спортни събития ще се популяризира масовия спорт. Огранизатор на проекта в Европа е ISCA /Международна асоциация за култура и спорт/.

Прочети още...

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)