Новини

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „КЪМ РОДИНАТА”

Конкурсът се организира от Съюза на народните читалища с подкрепата на г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Посветен е на 160 годишнината от общонародното читалищно дело.
Конкурсът е за млади автори до 30 години. Всеки автор има право да участва с три поетични творби в срок до 1 октомври 2016 г.

Прочети още...

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН LEXUS

За пета поредна година Lexus обяви международен конкурс за дизайн, в който могат да участват професионалисти и студенти от цял свят. Крайният срок е 16 октомври 2016 г.
Участниците имат за задача да представят иновативен дизайн и интерпретации по тазгодишната тема Yet. Един участник може да предложи неограничен брой проекти, изпълнени с материали по избор.

Прочети още...

ПЪРВИ МЕСЕЦ ОТ ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

Завърши първия месец от доброволческата служба в читалище „Братство” на  Дарко Дамески от Македония.
Македонският доброволец подпомагаше разнообразната дейност в читалището, включваше се активно в различните инициативи и наред с това посещаваше часове по Български език и изобразително изкуство. Доброволецът се запозна и с дейността на информационните центрове, ситуирани в читалището – Младежки информационно консултантски център и Европа Директно – Кюстендил.

Прочети още...

"КАРИЕРИ" ОСИГУРЯВА ТРИ СТИПЕНДИИ ЗА КУРСОВЕ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Кариери" осигурява три стипендии за обученията по финанси и счетоводство, организирани от "Капитал" и компанията за професионални обучения MDV Professional Education. Конкурсът е отворен за студенти от бизнес специалности, които са 3-ти или 4-ти курс бакалавър, магистри, както и млади професионалисти с бизнес образование, дипломирани през последните 5 години.
Документите се подават в срок до 30 септември.

Повече информация: тук

ТРУДОВИ БОРСИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 Г. НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

През 2016 г. Агенцията по заетостта ще проведе 139 трудови борси в страната, от тях 69 са общи и 70 са специализирани.
От специализираните борси 37 са за младежи, във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, 11 - в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорство, 9 - за продължително безработни лица и лица над 50 г. възраст, 5 - насочени към ромската общност, 3 - в сферата на селското стопанство, 2 - в сферата на промишлеността и по една в сферата на образованието, сферата на селското и горското стопанства и в сферата на обувната промишленост. Трудова борса в гр.Кюстендил ще се проведе в читалище „Братство“ на 29.09.16г. от 11.00 ч.

За повече информация: тук

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)