Новини

Изкуство и култура за всички

В периода 1.09-31.10.2023 в рамките на проект „Изкуство и култура за всички" по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” бяха реализирани дейности, които имат принос към постигането на целите на проекта.  
През м. септември 2023 г. бе проведена последната по проекта еднодневна тематична творческа беседа между млади творци и професионалисти от училища по изкуствата и квалифицирани преподаватели в сферата на изкуството и културата с фокус върху деца и младежи роми, които могат да повлияят върху бъдещото им личностно и професионално развитие.

Прочети още...

Читалище „Братство 1869” се включи в кампанията Time to move 2023

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и Евродеск-България организира поредица от инициативи в рамките на кампанията TIME TO MOVE 2023.
Инициативите стартираха на 19 октомври 2023 г. в 15.00 ч. с провеждането на младежко изложение на организации, работещи с и за младите хора. В читалище „Братство 1869” бяха поставени информационни щандове с материали, издадени от ЕС по теми, касаещи младите хора – доброволчество, обучение, работа, пътуване, възможности за мобилност и др. По време на изложението бе представена мрежата Евродеск – мисия, дейности, кампании, информационни услуги.

Прочети още...

TIME TO MOVE 2023

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и Евродеск-България ще организира инициативи в рамките на кампанията TIME TO MOVE 2023.
На 19 октомври 2023 г. от 15:00 ч. в читалището ще се проведе Младежко изложение на организации, работещи с и за младите хора. Ще бъде представена мрежата Евродеск /мисия, дейности, кампании, информационни услуги/ и популяризирани възможностите за доброволчество, обучение, работа, пътуване, мобилност и др. От 18:00 ч. в Голямата зала ще се проведе концерт с участието на състави и изпълнители към читалището.

Прочети още...

Кръгла маса

На 17 октомври 2023 г. в залата на читалище  „Пробуда 1961” гр. Кюстендил се проведе Кръгла маса – част от проект „Следвай ритъма на младите”, Договор № 25-00-33/12.07.2023 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2023 г, към Министерство на младежта и спорта.
Целта на инициативата бе да се подобри диалога между институциите и заинтересованите страни и да се създадат предпоставки за:
- планиране и провеждане на различни форми и/или инициативи за осмисляне и пълноценно прекарване на свободното време на младите хора;
- създаване на възможности за повишаване на личната и/или обществена култура на младежите, както и за утвърждаване на тяхната идентичност.

Младежки тренинг

На 10-11 октомври 2023 г. в с. Огняново, хотелски комплекс „Делта” се проведе Обучение за повишаване на капацитета на младежи от гр. Кюстендил за организиране на инициативи в сферата на изкуството и културата“ част от проект „Следвай ритъма на младите”, Договор № 25-00-33/12.07.2023 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2023 г, към Министерство на младежта и спорта.

Прочети още...

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)