Новини

Кампания за набиране на доброволци по проект Доброволческа акция “Прочети книга”

На 07.03.2013 г. в ПГИМ „Йордан Захариев” гр. Кюстендил бе проведена Кампания за набиране на доброволци по проект Доброволческа акция “Прочети книга”, реализиращ се от Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил”, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Доброволците към сдружението представиха на своите връстници ценностите на доброволчеството, както и резултатите от вече извършени доброволчески кампании.
На всички участнищи бяха раздадени информационни флаери, промотиращи доброволчеството и целите и идеите на проекта.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)