Новини

Младежки доброволчески семинар

В периода 04-06 март 2013 г. в Осоговската планина се проведе семинар на тема “Приобщаване на младите хора към ценностите на доброволчеството и подобряване на работния процес по време на доброволческа кампания” по проект Доброволческа акция “Прочети книга”, реализиращ се от сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил”, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

В семинара се включиха 20 младежи доброволци от град Кюстендил.
Целта на обучението бе, приобщаване на младите хора към ценностите на доброволчеството и подобряване на работния процес по време на доброволчески кампании. Също така, допълване на вече придобитите практически умения за ръководене на доброволческа кампания с теоретични знания за оптимизиране на работния процес.
Лектори на семинара бяха Илиана Кирилова и Елеонора Борисова.
На всички участници бяха раздадени обучителни материали, свързани с темата на обучението.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)