Новини

Кампания за набиране на доброволци

На 20.02.2013 г. стартира Кампания за набиране на доброволци по проект Доброволческа акция “Прочети книга”, реализиращ се от Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил”, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.


Целта на кампанията е да бъдат представени 5 презентации в 5 средни училища на територията на Община Кюстендил.
Доброволци ще представят ценностите на доброволчеството, както и резултатите от вече извършени доброволчески кампании от тях или техните организации с цел да насочат вниманието на учениците към доброволчеството и да окуражат участието им в доброволческата кампания под надслов “Библиотеката – достъпна за всеки”.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)