Новини

Пресконференция за проект "Доброволческа акция "Прочети книга"

С пресконференция беше дадено началото на проект "Доброволческа акция "Прочети книга". Той се реализира от Сдружение "Младежки общински съвет - Кюстендил", с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Партньори по проекта са читалищата "Братство1869" и "Пробуда 1961" в Кюстендил.

Основната цел на проекта е повишаване знанието, уменията и опита на младежите в сферата на доброволчеството, както и осъзнаване на ползите и положителното влияние на младите хора от включването им в различни доброволчески инициативи.
Дейностите по проекта предвиждат създаване на доброволческа мрежа, тридневно обучение на тема: "Приобщаване на млади хора към ценностите на доброволчеството и подобряване на работния процес по време на доброволческа кампания", провеждане на кампания за набиране на доброволци и доброволческа акция "Библиотеката - достъпна за всеки".

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)