Новини

Предстои обявяване на покана за проектни предложения на Фонда за сътрудничество на ЦЕИ за 2025 г.

От Централноевропейската инициатива съобщават, че в началото на месец юни тази година предстои да бъде обявена покана за проектни предложения на Фонда за сътрудничество на ЦЕИ за 2025 г. Сдруженията и организациите, които вече имат или желаят да разработят свои идеи за проекти и дейности в сферата на младежкото овластяване, биха могли да се възползват от тази възможност.

Осигурява се до 50% съфинансиране на проекти и дейности (например, семинари, обучения и др.) в държавите членки на ЦЕИ.
Основната цел на предстоящата покана е да бъдат подкрепени дейности, които са в съответствие с действащия План за действие на ЦЕИ, като се насърчава трансфера и споделянето на знания, както и обмена на опит и добри практики сред членуващите в ЦЕИ държави, с акцент върху мобилността и работата в мрежа. Кандидатите могат да подават проектни предложения за финансиране до 15 000 евро, което не трябва да надвишава 50% от общите разходи по проекта/ дейността.
Според предварителното съобщение кандидатурите ще могат да бъдат подавани до началото на месец септември 2024 г.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)