Новини

„МИСИЯТА ДОБРОВОЛЕЦ – (НЕ)ВЪЗМОЖНА“ 2023 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в инициативата по случай 5-ти декември – Международен ден на доброволеца, която се организира за осма поредна година от дирекция „Младежки политики“ на Министерството на младежта и спорта.
 
Събитието под надслов „МИСИЯТА ДОБРОВОЛЕЦ – (НЕ)ВЪЗМОЖНА“ е насочено към изявени млади доброволци и организации от цялата страна.
Конкурсът ще се проведе в четири категории:


•    „Доброволческа организация“ – Неправителственият сектор постоянно работи с доброволчески инициативи. В тази категория се отличават организациите с най-много, интересни, полезни и различни доброволчески дейности през 2023 г.;
•    „Доброволческа мисия“ – Мисията на доброволчеството е възможна и всяка една доброволческа кауза е вид мисия сама по себе си. В тази категория се отличават дейностите, които младежите доброволци извършват, за да преобразят света около себе си;
•    „Доброволец“ – Сърцето и душата на една доброволческа дейност е самият доброволец, който отделя време, знания и усилия за да помогне в различни каузи. Тук се отличават най-атрактивните и дейни младежи доброволци за 2023 г.;
•    „Хуманитарна инициатива“ – Тази категория ще отдаде почит на доброволците, които подпомагат на хора, сполетени от бедствия.
•    За да бъдат номинирани доброволец, мисия, хуманитарна инициатива или организация следва да се попълни формуляр за номинация: https://forms.gle/uAGtXkej3srnhFPB6
•    Забележка: За номинация в категория „Хуманитарна инициатива“ е необходимо да попълните формуляра за категория „Доброволческа мисия“ и в него да отбележите, че конкретната мисия спада към категория „Хуманитарна инициатива“.

•    Крайният срок за номинации е 26.11.2023 г. След приключване на крайния срок, организаторите ще прегледат номинациите и ако е необходимо ще ги насочат към категорията, за която се отнасят.
•    Забележка: През настоящата година победителите ще бъдат определени на база изработени и възприети критерии от организаторите на събитието.

•    **Целта на инициативата е популяризиране на добрите практики на изявени млади хора и организации в сферата на доброволчеството.


   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)