Новини

Иновативна акция тръгва от Кюстендил – Училището се превръща в екологична територия

Училищата в Кюстендил се превръщат в екологична територия- часът на класния ще започва след като всяко дете донесе  и предаде поне една  пластмасова бутилка. Инициативата е на основните училища в град Кюстендил, подкрепена от общината. "Вместо да виждаме отпадъците по зелените поляни и реките на Кюстендил ще се събират  в специално поставени съоръжения в двора на всяко училище,  а след предаването им средствата ще постъпват в училищните колективи", заяви кмета Петър Паунов.  
Клетки за пластмасови отпадъци ще бъдат поставени в дворовете на основните училища в началото на октомври, а в часа на класа всяко дете ще изхвърля по една пластмасова бутилка там.

"Тази учебна година наистина е нова, започваме нещо ново както трябва. В училище едно от нашите задължения е екологичното възпитание, но досега нещата винаги са били на теория. Всъщност с тази акция ние започваме едно практическо реално осъществено еклогично възпитание на  нашите деца и оттам надяваме се на кюстендилските семейство. Правим  една обратна педагогика, децата да възпитат родителите си, че пластмасовата бутилка не трябва да отиде в общия  отпадък. Това е една инициатива породена от един мой опит миналата година с моя клас. В часа на  класа всяко дете трябваше да донесе по една платсмасова бутилка, която аз събирах. Разбира се децата носеха много повече В резултат на което за месец и половина се образува планина от пластмаса. От предаването на пункт спечелихме с моя клас почти  10 лв. Това беше успешно и затова си позволих да предложа на общината да направим такава организация, че в дворовете на основните училища в Кюстендил за има специално изградени съоръжения, където децата  да отиват във всеки час на класа, което означава един път седмично да изхвърлят пластмасовите бутилки, които са донесли от вкъщи", заяви Евгени Серафимов.
Той предлага това нещо да се превърне в задължение за цялата учебна година.
Общината осигурява клетките, в които ще се съхраняват бутилките. Училищата ще получават и съответното заплащане, например при училище от 800, 900 деца – това са 900 бутилки на седмица поне, които средства ще се използват за купуване на принтерна хартия, посочи Серафимов.
Най-важният резултат е възпитаването на децата, които да знаят, че пластмасата не трябва да отива в общия отпадък, а в специалните контейнери.
Когато се напълнят клетките за пластмасови отпадъци, те ще бъдат извозвани от общината.
"Акцията е иновативна и Кюстендил ще даде един добър пример за цяла България, как да превъзпитаме обществото, което не рециклира", каза още Серафимов.
Тези клетки ще бъдат в училищния двор, лесно достъпни за извозване с камион, изпълняват всички изисквания за безопасност.
Ние ще имаме за първи път в България пластмасови бутилки, които няма да отидат в Струма. Това е едно добро начало, следват кенчетата и хартията...

Източник: darik.bg

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)