Новини

Започва дигитална кампания „Времето ти е от значение“

Гражданите очакват комуникацията с държавните институции да бъде толкова проста и безпроблемна, колкото тази, която получават от бизнеса, в частния сектор – и  това е причината, предоставянето на цифрови услуги да се превърне в приоритет за правителствата по цял свят. Един от основните инструменти за реализация на електронното управление у нас е Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд като за периода от 2014 год. до сега, общия брой електронни услуги, реализирани благодарение на програмата е 459.

„Докато процесът на цифровизация на държавни и административни услуги  е ангажимент на държавата и публичния сектор, то неговото развитие е отговорност и на гражданите. Дигиталното гражданство предвижда както правото ни на достъп до ефективни и сигурни услуги, така и ангажимента да ги използваме, защото само това е начина, те да бъдат развивани, оптимизирани и приоритизирани.
Използването на електронните услуги подпомага значително намаляването на административната тежест, като така се явява силен инструмент в ръцете на всеки отговорен данъкоплатец.
Необходимостта от кампания с фокус върху възможностите за електронна комуникация с администрацията и указания за тяхното използване, беше идентифицирана и в разговорите ни с бенефициенти по проекти, насочени към електронни услуги и информационни системи. В рамките на кампанията „Времето ти е от значение“ създаваме FB страница “Времето ти е от значение“, и си поставяме амбициозната задача, както да популяризираме достъпните електронни услуги, така и да допринесем за тяхното активно използване като предоставим информация и стимулираме използването на електронни подписи или някой от другите способи за персонална идентификация в цифровия свят.“ поясни г-жа Ирена Първанова (Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“), в старта на кампанията.
Основното послание на кампанията е:
„Идентифицирай се цифрово - Направете си електронен подпис,
Информирай се - Последвайте FB страница “Времето ти е от значение“ и
Използвай електронни услуги – защото… Времето ти е от значение!
С подкрепата на „Добро управление“ са финансирани 666 проекта, от които 56 - насочени към електронни услуги и информационни системи.  Едни от най – значимите сред тях са сайта eGOV.bg на Министерство на електронното управление (МЕУ), Агенция Митници, МВР, новия портал на НАП, ЦАИС ЕОП на Агенцията за обществени поръчки, E-Apostille на Национален център за информация и документация (НАЦИД) и др.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 280 469 251 евро (европейско и национално финансиране) и е един от основните инструменти на Република България за реализиране на електронното управление, административната и съдебната реформа. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за програмен период 2014-2020 г. и е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система  гражданския сектор.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)