Новини

Обучения „Деца учат деца”

През м. ноември по проект „По стъпките на Кюстендилското селско хоро” бяха организирани и проведени обучения “Деца учат деца”, в рамките на които младежи от ТФ “Нова Генерация” и под ръководството на хореографа Евгений Вучков, показаха отделните стъпки и орнаменти на Кюстендилското селско хоро на свои връстници – младежи от училища от община Кюстендил.

В резултат от дейността бяха обучени и бе привлечен интереса към фолклорните традиции на община Кюстендил и конкретно към Кюстендилското селско хоро на 60 ученици – участници в обученията.
През м. декември предстои да бъде изготвено и издадено ръководство “Стъпка по стъпка”, съдържащо екзерсис – набор от упражнения за загряване, хореографията на кюстендилския танц, както и снимков материал, изобразяващ стъпките на кюстендилското хоро и характерните носии, с които се играе.
Проектът „По стъпките на Кюстендилското селско хоро” се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)