Новини

Заключителна пресконференция по проект „Да общуваме без агресия”

На 20.10.2022 г. от 11:00 ч. в залата на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Да общуваме без агресия”.
Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”, Договор № 25-00-28/1907.

Екипът, отговорен за изпълнението на проекта представи реализираните дейности и постигнатите резултати.
Пряка целева група по проекта бяха 30 млади хора на възраст между 15 и 29 години от община Кюстендил, включително младежи в неравностойно положение.
Чрез реализирането на проекта бе изградено социално отговорно поведение, чрез включването на младите хора в информационни и образователни инициативи и прояви с творчески и спортен характер, които допринесоха за превенция на агресията сред младежите.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)