Новини

Тренинг за превенция на агресията

На 4 и 5 август 2022 г., в с. Огняново се проведе Тренинг за превенция на агресията, част от проект „Да общуваме без агресия”, Договор № 25-00-28/1907 по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”.

В семинара се включиха 10 младежи, а целта му бе да се изгради социално отговорно поведение и превенция на агресията сред младите хора, чрез прилагането на ефективни подходи и методи. Да насърчи зачитането на демократичните принципи у участниците и общочовешки ценности като взаимно уважение, толерантност и разбирателство, които са основни елементи за справяне с различните форми и прояви на агресия сред младите хора.
По време на обучението бяха проведени дискусии и ролеви игри с практическа насоченост, а на всички участници бяха раздадени обучителни материали, свързани с темата.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)