Новини

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО” СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ“

На 9 май 2022 г., по повод кампанията „Европейска седмица в България“ 5 – 17 май 2022 г. читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил в партньорство с читалище „Пробуда 1961”, организира и проведе поредица от инициативи за отбелязване на 9-ти май – Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г.

Целта на кампанията бе да популяризира сред младите хора дейността на мрежата Евродеск на местно ниво, да се отбележи 9 май – Деня на Европа и да се популяризират целите и приоритетите на Европейска година на младежта 2022 г.
Инициативите стартираха в 10:00 ч. с провеждането на информационна кампания в центъра на гр. Кюстендил и пред читалището, по време на която бяха разпространени информационни материали, промотиращи инициативите, дейността на мрежата Евродеск – мисия, дейности, кампании, 9 май – Деня на Европа и Европейската година на младежта 2022. В 18.00 ч., в парка пред читалището, бе проведен концерт-хепънинг с участието на млади изпълнители и творчески групи от читалище „Братство 1869” и читалище „Пробуда 1961”.  
Реализирането на инициативите допринесе за промотиране дейността на мрежата Евродеск сред младите хора на местно ниво, за повишаване информираността на младите хора за целите и приоритетите на Европейска година на младежта 2022 г., както и за промотиране на възможностите, които Европа се стреми да предостави на младите хора за бъдещето, свързани с обучение, учене, заетост, гражданско участие.
Инициативите бяха проведени в рамките на кампанията „Европейска седмица в България“ 5 – 17 май 2022г. с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +” и Евродеск-България (ЦРЧР).
#EYY2022
Линк към специалната секция на European Youth Portal, посветена на Европейска година на младежта 2022 - https://europa.eu/youth/year-of-youth_en

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)