Новини

СТАРТИРАХА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030

На електронните страници на Министерски съвет – Портал за обществени консултации и на Министерството на младежта и спорта е публикуван проектът на Национална стратегия за младежта 2021-2030, където може да напишете Вашите коментари и становища в срок до 14.02.2021 г.

Настоящата стратегия за младежта 2021-2030 (проект) е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане.
При разработването на настоящата стратегия е отчетен фактът, че политиката за младежта има хоризонтален характер и че всяка секторна политика – за образованието, заетостта, културата, спорта, здравеопазването, социалните услуги и т.н. има отношение към живота на младите хора в България.
Проекта на Национална стратегия за младежта 2021-2030 може да прочетете ТУК и ТУК.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)