Новини

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869” СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА TIME TO MOVE 2020

На 16 октомври 2020 г., по повод кампанията Time to move 2020, читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил организира поредица от инициативи с подкрепата на Програма „Еразъм +“, ЦРЧР – Евродеск-България.
Целта на инициативите бе да популяризира сред младите хора дейността на мрежата Евродеск и Европейския младежки портал, мрежата от ресурсни центрове SALTO-YOUTH и Youth for Europe - източници на актуална информация и възможности за младите хора за участие в младежки обмени, доброволчески програми, стажове, обучения и др.

Инициативите стартираха в 10.00 ч. с провеждането на информационна кампания в центъра на гр. Кюстендил и пред читалището, на която бяха разпространени информационни материали, промотиращи дейността на мрежата Евродеск, Европейският младежки портал, ресурсни центрове SALTO-YOUTH и Youth for Europe като източници на актуална информация и възможности за младите хора.
В 11.00 ч. бе открита фотоизложба „Лицата на доброволчеството”, представяща фотоси от реализирани доброволчески инициативи с участието на млади хора от област Кюстендил и доброволци по Програма „Еразъм +”.
В 12.00 ч. бе организиран велопоход с маршрут – гр. Кюстендил – с. Шишковци – гр. Кюстендил. В инициативата се включиха 30 ученици и младежи от община Кюстендил, както и доброволци към НЧ „Братство 1869” и партньорската организация НЧ „Пробуда 1961”.
Кампанията допринесе за промотиране дейността на мрежата Евродеск на местно ниво, за популяризиране на Европейския младежки портал, ресурсните центрове SALTO-YOUTH и Youth for Europe - източници на актуална информация и възможности за младите хора за участие в международни инициативи - младежки обмени, доброволчески програми, стажове, обучения и др. Инициативите допринесоха и за повишаване на информираността на младите хора за възможностите за мобилност, за политиките на ЕС в областта на младежта, за ценностите на доброволчеството, чрез изготвените и разпространени информационни материали, което е и основната цел на Евродеск, а именно да информира.
Инициативите бяха организирани в рамките на Кампанията „Бъди доброволец – дай своя принос”, реализирана от НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +”,  ЦРЧР – ЕВРОДЕСК-БЪЛГАРИЯ.

      

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)