Новини

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

На 14.10.2020 г. бе открита „Зелена класна стая“ по проект „Бъди доброволец – дай своя принос“.
Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

Изградената „Зелената класна стая“ в парка в кв. „Колуша“ до читалище „Пробуда“ в подножието на Осоговската планина включва: маси с пейки, учебна дъска, табели със сентенции за доброволчеството, кошчета за сметосъбиране и информационна табела за приноса на НПМ (2016-2020).
Тя е изградена изцяло с доброволния труд и активното участие на доброволците от целевата група по проекта, доброволци от читалище „Пробуда“ и др.
Целта е зеленият кът да се използва за провеждане на часове по биология и здравно образование, човекът и природата, география и икономика, изобразително изкуство, дейности на различни клубове, практически упражнения. Мястото е подходящо за реализиране на мини проекти на екологична тематика, екосъстезания, еко кампании и други доброволчески инициативи, свързани с опазване на природата.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)