Новини

Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“

Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница организират: Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“, като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2020/2021 г.  Конкурсът е посветен на 40-та годишнина от откриването на настоящата сграда на Съдебната палата в град Кюстендил /02.12.1980 г./, в която се помещават Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил. Любопитен исторически факт е, че първата Съдебна палата в България е осветена и открита именно в гр. Кюстендил, на 28 юни 1931 г., сегашната сграда на Община Кюстендил.
Целта на конкурса е да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици!
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления:
1. Литературно творчество (поезия и проза)
Участниците се разпределят в три възрастови групи:
Първа група      -   І –  ІV клас
Втора група      -   V -  VІІ клас
Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас
2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство)
Участниците се разпределят в три възрастови групи:
Първа група      -   І –  ІV клас
Втора група      -   V -  VІІ клас
Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас
Всички творби се предават на организаторите – Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница, чрез директорите на учебните заведения.Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 16.11.2020 г., на адрес:
Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил:  Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 31; Районен съд – Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15. Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат удостоверения и материални награди.
Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 2-ри декември 2020 г., денят, в който е открита настоящата сграда на Съдебната палата в Кюстендил.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)