Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

Новини

СТАНИ ЧАСТ ОТ АКАДЕМИЯ VIRAGO!

Ако сте жени на възраст между 18 и 29 години, говорите английски език, притежавате лидерски качества, желаете да вземете участие в обучение за обучители и да се присъедините към нашия работен екип по изпълнението на европейски проект, не се колебайте и подайте своята кандидатура!
Министерството на младежта и спорта е партньор по проект VIRAGO – „Младежки дневен ред 2027 – Овластяване на младите жени в дух на активно гражданство и европейски ценности“.

Инициативата се финансира от програма „Еразъм+“, покана за представяне на предложения „Европейската младеж заедно“ 2019. Проектът има за цел да насърчава регионалните партньорства и по-активното гражданско участие на младите жени на възраст 18 – 29 години от 5 държави членки на ЕС – България, Естония, Италия, Румъния и Испания, и 1 държава – кандидат за членство в ЕС – Турция.
Една от основните дейности по проекта VIRAGO е „Подбор на млади жени с лидерски качества за обучители“
Целта на обучението е да подготви екип за провеждане на неформални обучения във всяка държава – партньор по проекта, насочени към популяризиране на Стратегията на Европейския съюз за младежта 2019 – 2027.
Търсим млади жени-лидери на възраст от 18 до 29 години от България, Естония, Италия, Румъния, Испания и Турция, които могат да вдъхновят бъдещите поколения и да дадат своя принос и добавена стойност за нашето общество. Ако говорите английски език свободно и искате да станете част от проекта VIRAGO по програма „Еразъм+“, моля, попълнете електронния формуляр за кандидатстване, който може да намерите тук. 
Срок за кандидатстване: 30 юли 2020 г.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)