Новини

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА „ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И ПРОГРАМИРАЙТЕ“

От 1-ви юни до 10 септември неправителствени организации и читалища могат да кандидатстват за финансиране на онлайн събитие по програмиране в размер до 580 лв. към програмата„Запознайте се и програмирайте“.
Събитията трябва да са насочени към деца и младежи на възраст от 8 до 24 години, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин. Те трябва да бъдат организирани в периода от 1-ви септември до 31-ви октомври и да са безплатни за поканените за участие. Учители също могат да вземат участие като координатори на събития. 

Различни групи на гражданското общество като училища, ИТ специалисти, или компютърни клубове могат да планират и провеждат събития. За да получат финансиране, организаторите трябва да кандидатстват през неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.
Програмата се реализира в редица европейски държави, финансира се от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и за всяка страна, участник се грижи местна гражданска организация, част от мрежата TechSoup. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като българския партньор на TechSoup.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)