Проект „Стъпки - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”  

   

Новини

МОДЕЛ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

Сдружение Младежки общински съвет – Кюстендил спечели проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ по Оперативна Програма Добро управление -  процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
Проектът ще се реализира в рамките на една година, като основната цел е: Постигане на открито и отговорно управление и подобряване на социално-икономическата среда чрез стимулиране активността на гражданския сектор и особено младежите при формулирането, изпълнението и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно ниво.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)