Проект „Стъпки - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”  

   

Новини

ДНЕС Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА ПО-СИГУРЕН ИНТЕРНЕТ #SID2018!

"Обединени сме за създаването на по-добър и сигурен интернет за всички, особено за най-малките потребители. Днес давам началото и на кампания в целия ЕС под мотото #SaferInternet4EU", заяви комисар Mariya Gabriel.
Над 140 държави се обединяват, за да създадат по-добра и по-безопасна онлайн среда.
Организирано от съвместната мрежа Insafe / INHOPE, призивът за действие за този ден е: Създаване, свързване и споделяне на уважение.

Този ден иска да събере хиляди хора от над 140 държави в по-безопасен и по-добър интернет. Те ще призовават всички да участват в създаването на по-добър интернет за всички, по-специално за най-малките потребители. Интернет потребителите са поканени да се присъединят към разговора в Интернет по уважителен начин.

Инициативите се стремят да насърчават устойчивостта на равнище ЕС и на национално равнище, като се основават на съществуващата в момента съфинансирана от ЕС мрежа от центрове за по-безопасен интернет в 27 държави-членки, както и в Исландия и Норвегия.

Те също така искат да напомнят на потребителите на интернет да поемат отговорност и да поддържат интернет безопасно. Чрез насърчаване на устойчивостта, уменията и знанията младите хора искат да могат безопасно да управляват онлайн рисковете. Ето защо по-добрият интернет иска да даде възможност на гражданите в този бързо развиващ се цифров свят и да се възползват напълно от огромните възможности, предлагани им онлайн.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)