Новини

ВТОРА СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „СТЪПКИ” В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТ 4 - ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

На 13.10.2017 г. в гр. Крива Паланка, Македония се проведе втора среща на екипа по проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, която е част от дейност 4 - Онлайн платформа за бизнес консултации в сферата на туризма.

На срещата присъстваха членовете на екипа от двете партньорски организации - Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” и Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, както и представител на фирмата-изпълнител по създаването на платформата. Обсъдени бяха въпроси, свързани със съдържанието на платформата и нейните технически характеристики.

Проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма” с Реф. CB006.1.22.142 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интерег - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)