Новини

РАБОТНА СРЕЩА ПО ДЕЙНОСТ 4 - ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

На 06.10.2017 г. в гр. Кюстендил се проведе среща на екипа по проекта, в рамките на дейност 4 -  Онлайн платформа за бизнес консултации в сферата на туризма, на която бяха обсъдени въпроси, свързани със съдържанието на платформата и нейните технически характеристики.

Инициативата е по проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма” с Реф. CB006.1.22.142, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интерег - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония.

Целта на платформата е да се създаде активен инструмент за онлайн консултации и обучения в областта на туризма, който ще остане активен и след края на проекта и по този начин ще се осигури устойчивост на резултатите.

Уеб-платформата ще бъде на български и македонски език и ще включва няколко модула:
- Библиотека с учебни помагала по предприемачество, бизнес умения, туризъм, включително обучителните материали и проучвания, разработени в рамките на проекта,
- Модул за онлайн обучение в реално време или чрез обмен, включващ основния обучителен курс,
- Модул за предоставяне на консултации във формата на форум с дневник на сесиите, с цел включване на повече участници и улесняване на обмена на информация между тях,
- Информация и новини за дейностите и резултатите от проекта

На срещата присъстваха представители на двете партньорски организации -
Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” и Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, Македония. Предстои да бъде проведена втора подобна среща в гр. Крива Паланка.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)