Новини

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в партньорство със Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, Македония, провеждат проучване на тема „Възможности и предизвикателства пред осигуряването на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион България-Македония“.


Инициативата е по проект „STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма“, съфинансиран от Европейския съюз и Република България и Македония чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Македония.
Целта на анкетата и проучването е да се оцени състоянието на туристическите услуги и продукти в трансграничния регион България-Македония и на тази база – изготвяне на препоръки за подобрения, включително към квалификацията на персонала, маркетинга и рекламата, както и предприемачеството в туристическия сектор.

Анкетата е насочена към представители на:
- Областни/Регионални органи на власт
- Органи на местната власт
- Бизнеса
- Гражданското общество
- Образователни/обучителни организации
- Местно население
- Туристи, посетители, гости и други заинтересовани страни.

 Линк към проучването на български език - https://www.surveyrock.com/ts/XFQ66F
 Линк към проучването на македонски език - https://www.surveyrock.com/ts/7FQ66F
 
Линковете ще са активни до 24 часа на 10.02.2017 г.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)