Новини

УЧАСТВАЙТЕ В ДИСКУСИЯ "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТИ И ФОНДОВЕ НА EС"

Европейската комисия кани граждани да вземат участие в дискусия "Насърчаване на инвестициите в образованието чрез  инструменти и фондове на EС". В дебата ще участват г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образование, култура, младеж и спорт, г-жа Меглена Кунева, Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката; и г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика.

Работният език ще бъде английски с осигурен превод на български език.
Събитието ще се проведе на 18 юли 2016 г. в зала 9 на НДК, от 9:00 ч.
През ноември 2014 г. Европейската комисия стартира инвестиционния план за Европа, за стимулиране на икономическото възстановяване и укрепване на конкурентоспособността на Европа като се промени низходяща тенденция на ниски инвестиционни нива. В основата на Инвестиционния план е новият Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден за мобилизиране на допълнителни инвестиции в реалната икономика.
Образованието е сред основните целеви сектори за подкрепа на ЕФСИ. На 5.10.2015 г. Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка организираха съвместно събитие за повишаване на осведомеността относно съществуващи и нови възможности за финансиране в образователния сектор и обучението, както и да подпомогне за мобилизирането на потенциални организатори на проекти.
Поставената цел сега е да се реализира събитие на регионално ниво с участници от България и Румъния. Семинарът ще предостави експертиза на механизми за финансиране на проекти от всички нива на образование. Дискусията ще засегне съществуващите и нови начини за финансирането на проекти в сферата на образованието, като в нея ще участват експерти Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейският институт по иновации и технологии, както и други заинтересовани страни на национално и локално ниво.
Програма:

9.00 Регистрация и Посрещане
9.30 Встъпителни изказвания
МЕГЛЕНА КУНЕВА
Министър на образованието и науката на България
ТИБОР НАВРАЧИЧ
Комисар по образованието, културата, младежта и спорта, Европейска Комисия
КРИСТИАН ПОПА
Заместник-управител на финансовите операции в България и Румъния, Европейска Централна Банка
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
10.20 Европейски Инвестиционен Фонд: как да се фокусираме върху нуждите на сектора на образованието?
Европейският фонд за стратегически инвестиции: Една активна година
Родриго БАЛЕСТЪР, член на кабинета на Комисар Тибор Наврачич, Европейска Комисия
Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси
Луис Фелипе КЕРИЪР, Европейска Инвестиционна Банка-ЕИБ
Въпроси и отговори
11.00 -11.30 Кафе пауза
11.30 Кредитната дейност на ЕИБ в подкрепа на образованието
Хералд ГРУБЕР, дирекция "Проекти", Европейската инвестиционна банка
Сравнение между европейските фондове и инвестиционните платформи
Паоло БАТАЛИЯ, Генерална Дирекция Култура и образование, Европейска Комисия
Увеличаване на възможностите за обучение в процеса на работа
Европейска Комисия, Генерална дирекция "Заетост"
Въпроси и отговори
12.45 -14.00 Обяд
14.00 Европейски институт за иновации и технологии, неговите образователни и иновативни общности и Инвестиционния план за Европа: Нови възможности за развитието на потенциални проектни идеи
Мартин КЕРН , директор на Европейския институт за иновации и технологии
Въпроси и отговори
14.45 Опита в сферата на образованието и обучението в България и Румъния
(Институции, частни организации)
Председател: Ева ПАУНОВА, Член на Европейския Парламент
Въпроси и отговори
16.00 Закриване
За участие може да се регистрирате на следния линк:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationIPESofia2016-07-18
 
 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)