Новини

44 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА ПО ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ

На 23 юни 2016 г. в гр. Кюстендил се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония, на което бяха одобрени първите проекти, които ще получат финансиране по програмата.


Поради засиления интерес към програмата и високите резултати на значителен брой от получените проектни предложения Съвместния комитет за наблюдение взе решение да се предостави допълнителен финансов ресурс в размер на 3 357 419 евро ,  предвиден за 2018 г.
Общият брой на одобрените проекти е 44 разпределени в три основни направления – мерки, свързани с подобряване на околната среда, подпомагане развитието на туризма, подобряване на конкурентноспособността на трансграничния регион на обща стойност  10 134 755,05 евро.
Общата стратегическа цел на Програмата и одобрените проекти е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.
През следващите месеци предстои подписването на договори за финансиране и начало на изпълнение на одобрените проекти за финансиране които ще допринесат със своите дейности за подобряване на околната среда, подпомагане развитието на туризма и подобряване на конкурентноспособността на трансграничния регион.
Повече информация можете да откриете на интернет страницата на програмата или на сайта на МРРБ в секцията програми за европейско териториално сътрудничество.
Списъка с одобрените проекти можете да намерите ТУК!

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)