Новини

НОВАТА КАРТА НА ЕС ЗА КВАЛИФИКАЦИИ ОТСТРАНЯВА ТРУДНОСТИТЕ ПРЕД НЯКОИ ТЪРСEЩИ РАБОТА

Ако сте физиотерапевт, медицинска сестра с общ профил, фармацевт, планински водач или агент по недвижима собственост и желаете да работите в друга държава на ЕС, пречките са вече по-малко. От началото на тази година е достъпна Европейска професионална карта (European Professional Card, EPC), чиято цел е квалификациите в тези сектори да бъдат признати в ЕС.


Процедурата е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна за управление от традиционните процедури за признаване: можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни държави.
EPC не е физическа карта, а електронно доказателство, че сте преминали административни проверки и че професионалните ви квалификации са признати от държавата, в която искате да работите.
След като заявлението ви бъде одобрено, можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта във формат PDF. Той съдържа референтен номер, който потенциалният работодател може да използва, за да провери онлайн валидността на вашата европейска професионална карта. Ако планирате да се установите в страната за дълго, може да се наложи да се регистрирате в националните органи за допълнителни подробни проверки.
Основните предимства на европейската професионална карта са:
•    Досието ви се запазва в системата и ако в бъдеще решите да работите в друга държава на ЕС, няма да ви се наложи наново да качвате всички документи. Това спестява време при последващи заявления.
•    Ако органите в приемащата държава, които отговарят за вашето заявление, не вземат окончателно решение в предвидения срок, квалификациите ви се признават автоматично и можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта. По този начин няма да се забавяте по административни причини.
•    Ако органите отхвърлят вашето заявление, те са длъжни да обосноват решението си и имате право на обжалване.
Засега само посочените по-горе професии могат да прилагат опростената система, но в бъдеще процедурата за EPC може да обхване и други мобилни професии, които отговарят на критериите в Директивата за професионалните квалификации.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)