Новини

УЧРЕДИХА МИГ "НЕВЕСТИНО - КЮСТЕНДИЛ"

На 8 юни 2016 г. в с. Невестино се проведе Общо събрание и бе учредена Местна инициативна група Невестино-Кюстендил. Тя ще обхваща територията на селата от община Кюстендил /без строителните граници на гр. Кюстендил/ и цялата община Невестино.
За Председател на 7-членния Управителен съвет бе избран Иван Андонов, общински съветник в Кюстендил и председател на НЧ "Братство 1869".


В Управителния съвет влизат двама представители на публичния сектор, 3-ма от нестопанския сектор / представители на читалища/ и двама от стопанския/бизнес сектор.
Стратегията за работа на МИГ Невестино-Кюстендил трябва да бъде внесена за одобрение и финансиране в Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” до 7-ми септември. Целта на МИГ Невестино - Кюстендил ще бъде да работи за усвояване чрез проекти на 1,5 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони, които да бъдат разпределени сред потенциални бенефициенти от двете общини.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)