Новини

НА РАБОТА С „ЕРАЗЪМ+“

Програма „Еразъм+“ дава възможност за осъществяване на стаж в чужбина от студенти, записани във Висши училища в Програмни държави - (ЕС, Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция), независимо дали са бъдещи бакалаври, магистри или докторанти. Има отворени възможности дори за хора, наскоро завършили образованието си.
Стажът в чужбина може да подобри комуникационните, езиковите умения, както и предприемаческия дух на студентите.


„Еразъм+“ стаж може да бъде съчетан с период на обучение в чужбина. Достъпът до „Еразъм+“ Онлайн Езикова Подкрепа ще спомогне за научаване на езика, използван на работното място.
Продължителност на студентската практика по "Еразъм+"
Периодът на стаж в чужбина може да продължи от 2 до максимум 12 месеца. Ако бъдат одобрени от университета си, студентите могат да се възползват от повече от една мобилност (с цел стаж или обучение), стига общият период да не надхвърля 12 месеца за един цикъл от обучението.
За студенти записани в обучителни програми, които водят директно до придобиване на магистърска степен, максималният период на мобилност с цел обучение и практика е 24 месеца.
Наскоро завършилите студенти могат да се възползват от мобилност с цел стаж, ако я осъществят до 1 година от приключването на висшето си образование и ако са кандидатствали и са били избрани за стажа преди завършването си.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)