Новини

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТ

Всеки студент, независимо дали е на мобилност с цел обучение или с цел практика, получава финансиране, което частично покрива разходите му по време на престоя в чужбина.
Българските университети, чрез „Еразъм+“ офисите си, предоставят информация на заинтересованите студенти за размера на финансирането на мобилността.


Изпращащият университет е отговорен за извършването на всички плащания към студента.
Размерът на финансирането може да варира, спрямо разликата в разходите за живот в приемащата и изпращащата държава, разстоянието между държавите и броят на студенти, кандидатстващи за финансиране.
Като „Еразъм+“ студент, ще бъдете освободени от заплащане на такса за обучение, регистрация, изпити и такси за достъп до лаборатории и библиотеки в приемащия университет в чужбина.
Предоставят се допълнителни възможности за финансиране на студенти със специални потребности, за което трябва да се кандидатства преди заминаването в чужбина.
Знаете ли какви са Вашите права като Еразъм+ студент?
Предлгаме Ви това полезно ръководство, от което ще разберете повече.
..... и още нещо - "Еразъм+" практика на практика - приятно гледане и вдъхновение  - видео
 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)