Новини

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

До 18 март 2016 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни 2016 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът, съобщават от РИО- Кюстендил.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)