Новини

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В ОБЛАСТТА НА БАЛКАНСКИЯ И СЛАВЯНСКИ ФОЛКЛОР

Конкурсът е за дипломирани магистри и студенти в магистърски програми от всички специалности.
Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и редакцията на списание „Български фолклор“ организират конкурс за оригинално непубликувано изследване (статия), посветено на тема от областта на балканския и славянски фолклор.

Тематика: Изследванията (статиите) могат да бъдат посветени на различни теми от областта на фолклора, традиционната култура и всекидневието на балканските и славянските народи, като и на етничните и конфесионални групи, обитаващи балканските и славянски страни.
Право на участие в конкурса имат дипломирани магистри и студенти в магистърски програми от всички специалности.
Статиите следва да са с обем не по-голям от 30 000 знака (включително библиографията и бележките под линия).

За повече информация-тук

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)