Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

В Официалния вестник на ЕС от 14 януари е публикувана покана за представяне на предложения за създаване на Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).
Кандидатите се приканват да представят предложенията си по следната покана: EIT-KICS-2016.
Поканата покрива приоритетните области: EIT „Храни“ (храни за бъдещето: устойчива верига на доставка от източниците към потребителите) и EIT „Промишлено производство“ (промишлено производство с добавена стойност).

Информация за условията на поканата, критериите за оценка и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията е достъпна на страницата на Покана за ОЗИ на уебсайта на EIT:
http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics
Крайният срок за подаване на предложения е 14 юли 2016 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)