Новини

РЕГИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РЕГИОНА”

Краен срок: 31 март 2016 г.
Конкурсът се организира от Народното събрание на Република България в изпълнение на програмата на Българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с активната подкрепа на всички парламенти от Югоизточна Европа. Под мотото „ПСЮИЕ - 20 години ключ към регионално сътрудничество” България ще съсредоточи усилията си върху три приоритетни сфери на сътрудничество – енергийната, транспортна и инфраструктурна свързаност, медийната свобода и свободатата на изразяване, миграцията и справянето с бежанския поток.

Конкурсът за есе е отворен за участие на младите хора от всички страни, участващи в Процеса за сътрудничество в Югоизточна - Албания, Словения, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Косово.
Допустими за участие в конкурса са млади хора на възраст до 29 години.
Под надслова на конкурса - "Младите хора от Югоизточна Европа за просперитета на региона" участниците могат да споделят своите мнения и становища по следните аспекти:
- Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения - ключ към политическо, икономическо и социално развитие на Югоизточна Европа
- Икономическият просперитет на Югоизточна Европа - гаранция за личен успех и развитие на младите хора
- Процесът на присъединяване на Европейския съюз - ползи и възможности за младите хора - Активно гражданство и свобода на изразяване - изборът на младите хора от Югоизточна Европа
- Обща история и традиции в региона - възможност за бъдещи партньорства и междуличностни контакти между младите хора
Всички есета трябва да бъдат написани на английски език и трябва да съдържат не повече от 1200 думи (прибл. 3 страници).

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)