Новини

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ!

Българските студенти вече имат възможността да кандидатстват за отпускане на ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма – (Erasmus+ master degree loans) във ФРАНЦИЯ.
Напомняме, че през лятото се подписа първото споразумение за финансова подкрепа за студентски заеми, за студенти желаещи да следват магистратура в Испания.
Повече информация за условията можете да намерите на следния линк: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6207_en.htm  и в уебсайта на ЦРЧР.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)