Новини

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ НА L’OREAL И UNESCO

Краен срок: 15 февруари 2016 г.
В стипендиантската програма за 2015 – 2016 г. могат да вземат участие жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки.
Три стипендии, по 5000 евро всяка, ще бъдат присъдени на жени учени с цел да подпомогнат тяхната изследователска работа в България и да ги поощрят да продължат своята академична кариера.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)