Новини

ХОЛАНДИЯ ПОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС

За 12 път Холандия поема за шест месеца председателството на ЕС. За времето на своето председателстване страната обяви като приоритетни работата по сигурността, по-ефективната роля на Европейския съюз в световен мащаб и устойчивото развитие на европейската икономика.
В плановете са включени още работа по проблемите, свързани с европейската интеграция и сътрудничество и утвърждаването на общи европейски ценности.

Всички срещи, които ще организира холандското председателство, ще се проведат на едно място. При предишните холандски председателства срещите се провеждаха на различни локации на територията на страната, напомня правителството на Холандия на уебсайта си. Решението е взето с цел икономии при логистиката и удобство за гостите, журналистите, преводачите и организаторите, които се очаква страната да посрещне.
Избраното място за провеждане на срещите е стар кораборемонтен завод, наречен „Марин Етаблисман“. Сградата е собственост на Министерството на отбраната на страната.
Предишните председателства на Холандия бяха запомнени с това, че доведоха до подписването на Договорите от Маастрихт и Амстердам. През 2004 г. в рамките на председателството на страната се стигна до отваряне на преговорите за членство в Турция.
По-рано през 2015 г. Холандия обяви някои от приоритетите си, които до голяма част покриват вече обявените цели на Комисията „Юнкер“: да се подобри качеството и да се опрости брюкселското законодателство; да се намали административната тежест за бизнеса и националните правителства;премахване на пречките пред иновациите и пред вътрешния пазар, допълнителни европейски средства за изследвания в иновации и насърчаване на икономическите реформи на национално ниво.
Освен това Амстердам ще търси начини да подобри „връзката между институциите в Брюксел и 500-те милиона европейски граждани“.  Холандия заяви, че иска „активно участие на хората и организациите на гражданското общество“ в процеса на взимане на решения в ЕС.
След Холандия, председател на ЕС през втората половина на 2016 г. ще бъде Словакия. Първото българско председателство предстои от юли до декември 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС
Какво представлява председателството на Съвета и как функционира?
Ротационно председателство
Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.
Държавите членки, които изпълняват председателството работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“.
Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.
Настоящата тройка е съставена от председателствата на Нидерландия, Словакия и Малта.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)