Новини

СОФИЯ ПЛАНИРА ДА Е СРЕД ВОДАЧИТЕ В КИНОТО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ДО 2020 Г.

София се цели във водеща позиция в производството и разпространението на кино в Югоизточна Европа, както и в лидерство в производството на видео и компютърни игри, мобилни приложения и други дигитални продукти, включително свързвани с културно-историческото наследство в Европа.
Това е записано в нова стратегия на Столичната община, публикувана за обществено обсъждане на сайта на общинския съвет, която предстои да бъде гласувана.

Документът, който е озаглавен "Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София (2016 - 2020 г.)", е внесен от зам.-кмета по културата и образованието Тодор Чобанов и съветниците от ГЕРБ Николай Стойнев, който е и председател на стопанската комисия, и Ирина Йорданова - председател на комисията по европейските въпроси и връзки с гражданското общество.
Стратегията ще бъде изпълнявана от новосформираната Агенция за инвестициите, която наследи Столичната общинска агенция за приватизация.
Целта е подпомагане на предприемачите в културните и творческите индустрии чрез повишаване на капацитета им за разработване и управление на проекти с външно финансиране и чрез електронни образователни системи. Като задача е посочено и създаването на предприемачество в творческите среди; привличане на нови аудитории чрез дигитални технологии; разработване на съвременни образователни програми.
За финансирането в стратегията се предвижда разработване на специални финансови инструменти за подкрепа на новаторски и експериментални форми на изкуство и иновативни на представяне и интерпретиране на богатото културно наследство на София; развитието на Фонда за иновациите в културата, създаването на нови финансови инструменти с по-бърз ефект и по-висока степен на гъвкавост при планирането на разходите - грантови схеми/ваучери за иновативните технологии, бизнес модели и сътрудничества. Също така се предвижда създаването на фондове (центрове) за иновации.
В документа е записано, че трябва да бъдат въведени повече дигитални технологии в музеите и обектите на културното наследство.
В културните и творческите индустрии са включени секторите архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, телевизии, видеоигри и мултимедия), културно наследство, дизайн, включително моден, фестивали, музика, сценични изкуства, издателства дейност, радио.
В стратегията е отбелязано, че културните и творческите индустрии формират 7% от брутния вътрешен продукт на света (БВП) и всяка година нараства. В София добавената стойност по факторни разходи за 2010 г. е 6.7%, двойно повече от страната. В столицата са концентрирани над 90% от филмовата индустрия и производството на видеоигри и софтуер.
Затова сред целите в стратегията е продължаването на стимулирането на IT сектора в столицата  и утвърждаването на София като европейски и световен лидер.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)