Новини

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Министерството на младежта и спорта е партньор в националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.
Националният конкурс започва от 16 ноември 2015 г. и продължава до 1 юни 2016 г.
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (16 ноември 2015 г. – 15 декември 2015 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 20 декември 2015 г. – 30 април 2016 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана на на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. http://mpes.government.bg/Pages/Careers/Default.aspx…

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)