Новини

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

Изисквания към работодателите:
Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Изисквания към безработните младежи:
- да бъдат регистрирани в дирекции „Бюро по труда”;
-  на възраст до 29 г. включително;
-  за финансиране по линия на Инициатива за младежка заетост (ИМЗ), да са с постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град;
- за финансиране по линия на ЕСФ, да са с постоянен или настоящ адрес на територията на област София-град.
- да не участват в никаква форма на заетост
- да не участват в никакви форми на образование или обучение

Повече информация ТУК:

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)