Новини

ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ“ 2015-2016

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс за финансиране на проекти по програма „Знания за успех“, финансирана от SAP Labs България. Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към предоставяне  възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място, стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и  подобряване представянето на учениците в учебния процес.
Краен срок: 1 октомври 2015 г., 17.00 ч.

Допустими кандидати
•    В програмата могат да участват само училища за средно образование, чрез своите училищни настоятелства като изпълнители на проекта/инициативата.
•    Едно училище може да кандидатства само с една идея/предложение.
•    Предимство ще имат имат училища от икономически изостанали региони на страната, с по-малък брой население /под 50 000 жители/
Допустими дейности
•    Създаване/подновяване на училищните библиотеки/ресурсни центрове;
•    Професионално ориентиране (обучение) и консултации.
Финансиране
•    Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева.
Подробности и документи за кандидатстване ТУК.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)